Zastosowanie przesiewaczy wibracyjnych w branży budowlanej

Przesiewacze wibracyjne mają szerokie zastosowanie w branży budowlanej. Pozyskiwanie kruszywa, które wykorzystywane jest zarówno w budownictwie, jak i ogrodnictwie, wiąże się z koniecznością rozdzielania surowców o różnych parametrach. Dzięki profesjonalnym przesiewaczom wibracyjnym proces ten jest precyzyjny, wydajny i ekologiczny – pozwala bowiem na odzyskania wszystkich możliwych kruszyw, które mają szanse być wykorzystane przy różnego rodzaju projektach. Zastosowanie przesiewaczy wibracyjnych w branży budowlanej pozwala więc optymalizować koszty. Musi jednak zostać spełniony warunek – przesiewacz musi być odpowiednio dobrany, by możliwie najlepiej odpowiadał na potrzeby danego przedsiębiorstwa. Dlatego zakup przesiewacza do branży budowlanej powinien być przemyślany i skonsultowany z najlepszymi specjalistami.

Pozyskiwanie kruszywa a konieczność stosowania przesiewaczy w branży budowlanej

Pozyskiwanie surowców to proces, podczas którego dochodzi do niekontrolowanego rozdrabniania kruszywa. Dzieje się tak zarówno w przypadku wydobywania koparkami przedsiębiernymi z młotami hydraulicznymi, jak i wydobywania surowców metodą z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Pokruszone surowce nie ulegają zniszczeniu, jednak ze względu na konkretne specyfikacje, wymagane przez poszczególnych odbiorców, konieczne jest dokonywanie frakcjonowania.

Frakcjonowanie kruszyw w branży budowlanej

Każdy proces w branży budowalnej wymaga zastosowania surowców o ściśle określonej specyfikacji – wielkość czy stopień wilgotności, jakie utrzymują kruszywa. Otrzymanie właściwych surowców możliwe jest dzięki dokładnemu ich przesiewaniu. Profesjonalne przesiewacze wibracyjne pozwalają posegregować surowce na poszczególne frakcje, a proces ten odbywa się praktycznie bezobsługowo. Duża dokładność i wydajność procesu przesiewania przekłada się na oszczędności przedsiębiorstwa. Odzyskiwanie możliwie najwięcej kruszywa, które odkupują firmy zajmujące się innymi projektami, pozwala minimalizować straty. Ogromne znaczenie ma także czas, jaki jest potrzebny na frakcjonowanie – parametry techniczne ustawiamy tak, by był on optymalny dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przesiewacze wibracyjne mogą pracować niemal całą dobę. Uwzględnić należy jednak czas potrzebny na prace konserwatorskie, takie jak czyszczenie sit, które mimo systemów samoczyszczących, wymagają dodatkowego czyszczenia we wskazanych interwałach.

Przesiewacze wibracyjne w branży budowalnej – zaufaj specjalistom!

Przesiewacze wibracyjne od Siebtechnik to urządzenia wydajne i niezwykle wytrzymałe. Dzięki optymalizacji parametrów technicznych z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań i wymogów każdego klienta, do Państwa firmy trafia przesiewacz, który dostosowany jest do charakteru pracy, jaką będzie wykonywał – przede wszystkim do czasu pracy oraz ilości przesiewanych kruszców.

Przesiewacze wibracyjne stosowane w branży budowlanej cechują się wysoką wytrzymałością – frakcjonowane kruszywa są stosunkowo ciężkie (np. w porównaniu do produktów rolnych). Dużą odporność muszą wykazywać całe urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem sit i ich mocowań. W naszej ofercie dostępne są także wkłady sitowe – sita zamienne, które można wymienić w razie uszkodzenia, bez konieczności kupowania całego urządzenia.

Jak zminimalizować awaryjność przesiewaczy wibracyjnych w branży budowlanej?

Aby ograniczyć awaryjność przesiewaczy wibracyjnych w branży budowlanej, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów, dotyczących eksploatacji:

·         ustawienie przesiewacza na stabilnym, twardym podłożu – dzięki temu zredukujemy ilość i moc drgań podzespołów, które wzajemnie na siebie oddziałują i z biegiem czasu osłabiają konstrukcję

·         właściwe napięcie sit – sita muszą być napięte (założone) zgodnie z ich przeznaczeniem, dlatego tak ważna jest poprawna konfiguracja ustawień przesiewacza

·         regularna eksploatacja – czyszczenie sit, sprawdzanie poprawności ich montażu, korekcja ewentualnych luzów

·         czyszczenie elastycznych elementów (np. uszczelek) odpowiednimi preparatami, które nie wpływają na ich właściwości

·         odpowiednie przechowywanie przesiewaczy i poszczególnych elementów – ważna jest między innymi ochrona przed słońcem, która znacząco wpływa na parcenie gum, uszczelek

·         dobrej jakości części zamienne

Naszym klientom oferujemy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis przesiewaczy wibracyjnych. Wykonujemy także prace konserwatorskie. Dzięki wypracowanym procedurom, wiedzy i doświadczeniu, nasz serwis wydłuża żywotność urządzeń, co pozwala racjonalizować koszty w przedsiębiorstwie.

Przedstawicieli branż budowalnych zapraszamy do kontaktu – nasi eksperci doradzą najlepsze rozwiązania, które wprowadzimy, przygotowując dla Państwa przesiewacz wibracyjny, skonfigurowany zgodnie ze specyfiką pracy.