Przesiewanie kruszywa – jak działa przesiewacz wibracyjny?

Przesiewacze stały się niezbędną częścią wyposażenia w branżach przemysłu, które wykorzystują surowce sypkie. Optymalizują procesy w kopalniach, kamieniołomach, w przemyśle wydobywczym, metalurgicznym czy ceramicznym. Przesiewacz budowlany wykorzystuje się do podziału różnego rodzaju materiałów sypkich, rozdzielenia kruszywa, żwiru, piasku czy innego surowca na frakcje. W zakładach zajmujących się obróbką surowców daje możliwość bardzo precyzyjnego i szybkiego podziału surowców, które po takiej obróbce mogą być wykorzystywane dalej jako osobne produkty i mieć różne zastosowanie.

Separowanie elementów kruszywa, oczyszczanie i sortowanie może być pracochłonne, a dodatkowo wymaga precyzji. Przesiewacze wibracyjne mają za zadanie ułatwić ten proces i obniżyć jego koszty.

Na czym polega przesiewanie kruszyw?

Materiał wsadowy jest rozdzielany poprzez działanie poddanych wibracji pokładów, na których umieszczone są sita. Zamontowane w przesiewaczu wibracyjnym sito pozwala rozdzielić produkty na kilka frakcji o różnej wielkości ziaren. W ten sposób możesz przesiewać surowce, takie jak:

·         kruszywo,

·         piasek i żwir,

·         węgiel i inne produkty przemysłu wydobywczego,

·         odpady i zanieczyszczenia do recyklingu,

·         proszki, granulaty czy ciecze.

Różnego rodzaju kruszywa (piach, grys, żwir czy inne) wydobywane są zwykle metodami kopalnymi z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn, a tworzy się z nich na przykład materiały niezbędne w pracach budowlanych – zaprawę murarską, materiał na nawierzchnię dróg lub do jej zabezpieczenia zimą, zasypkę, podkład pod kostkę, materiał do podwyższania terenu i nie tylko. Kruszywo to materiał o pochodzeniu mineralnym lub sztucznym.

Po wydobyciu surowca czas na mechaniczną separację jego części i oczyszczenie go z zanieczyszczeń, co zwiększa wydajność procesów produkcji. Przesiewacz umożliwia sprawny podział kruszywa na frakcje, dokładnie takie, jakie są wymagane w procesie produkcyjnym, spełniające wymogi jakościowe danego zakładu. W zależności od tego, co chcemy uzyskać, tak podzielone frakcje mogą zostać wykorzystane w dalszych procesach i poddane obróbce lub stanowić produkt końcowy.

Etapy przesiewania, czyli jak działają przesiewacze?

Najważniejszym elementem przesiewacza są oczywiście wkłady sitowe. Dzięki zastosowaniu sit możliwe jest odseparowanie poszczególnych materiałów od siebie. Chociaż zasada działania takiego urządzenia jest stosunkowo prosta, nowoczesne przesiewacze dają możliwość przesiewania najróżniejszych materiałów zgodnie z najbardziej zaawansowanymi kryteriami podziału.

Zasada działania maszyny skupia się na trzech etapach.

1.       Sortowanie pierwotne

Pierwszym krokiem na początku całego procesu jest filtracja, czyli separacja różnego rodzaju zanieczyszczeń i zabrudzeń od materiału – gliny, ziemi czy kamieni. W taki sposób otrzymuje się gotowy do dalszego sortowania kruszec. Dzięki zastosowaniu przesiewaczy wibracyjnych GKM Siebtechnik unikniesz ryzyka zatykania otworu wejściowego, przez który surowiec dostaje się do maszyny. Nasz sprzęt, odpowiednio dobrany i skonfigurowany, jest odporny na uszkodzenia wywoływane bryłami kamieni i zapychanie. Właściwe i dokładne usunięcie gliny czy kamieni ma bezpośrednie przełożenie na efektywność pracy maszyny i kolejne etapy przesiewania.

2.       Sortowanie wtórne

Pora na rozdzielenie i sortowanie uprzednio oczyszczonego materiału na frakcje. Na tym etapie następuje podział materiału na mniejsze frakcje, które mają spełniać wymogi technologiczne i mieć wymaganą wielkość ziaren regulowaną przez wielkość otworów w przesiewaczu. Wielkość otworu do przesiewania to zwykle od 2 mm do 2 cm. Tak pozyskany kruszec jest gotowy do dalszej obróbki lub do kontroli jakości.

3.       Sortowanie końcowe według wymogów produkcyjnych

Ostatni etap przesiewania pozwala skupić się na określonych wymaganiach produkcyjnych, które poszczególne frakcje mają spełnić – ilość ziaren czy czystość materiału. Tłuczeń jest podzielony na mniejsze frakcje zgodnie ze stałą ostrością przesiania, od 2 mm do 1,5 cm.

 

Cały proces przesiewania może się różnić w zależności od zakładu i założeń procesu. Każdy z etapów wymaga szczególnej precyzji i dokładności. Sortowanie może odbywać się na sucho lub na mokro.

Jaki przesiewacz do kruszywa?

Jaki przesiewacz kupić do wybranego celu? Najważniejsza jest informacja o materiale do przesiania. W przypadku kruszywa stosuje się przesiewacze wibracyjne, które pracują okrągłym ruchem wibrującym. Sprawdzają się do sortowania i przesiewania materiału o trudniejszym kształcie, jako że są szczególnie odporne na zapychanie otworów sit. Przesiewacze wibracyjne montujemy na prostych, ale solidnych konstrukcjach, aby zoptymalizować koszt takiej inwestycji.

Przy wyborze maszyny dobrze wziąć pod uwagę też jej wydajność. Istotna będzie tu jakość i sposób montażu wkładów sitowych. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami i wybierz przesiewacz do Twojego zakładu.