Przesiewacze kontrolne w transporcie pneumatycznym materiałów sypkich

Przeładunek i rozładunek lekkich materiałów drobnoziarnistych wymaga zastosowania innego transportu niż w przypadku większych materiałów, takich jak węgiel. W przypadku ziaren transport mechaniczny czy grawitacyjny nie znajduje zastosowania, dlatego najczęściej zastępuje się go transportem pneumatycznym. Wykorzystuje się w nim przesiewacze kontrolne, które pozwalają usprawnić proces produkcji. Jak odbywa się transport pneumatyczny, jakie ma ograniczenia i jaką rolę w transporcie pneumatycznym odgrywają przesiewacze kontrolne?

Transport pneumatyczny materiałów sypkich – rodzaje, zalety i ograniczenia

Transport pneumatyczny materiałów sypkich możliwy jest dzięki różnicy ciśnień – rozróżniamy transport podciśnieniowy i nadciśnieniowy. W obu przypadkach nośnikiem jest powietrze, jednak zasada działania nieco się różni, różne są także niektóre elementy systemu. Transport podciśnieniowy oparty jest o element ssący zamontowany na końcu systemu, w punkcie odbiorczym. Również na jego końcu zamontowany jest filtr pyłowy. Zaletą tego typu transportu pneumatycznego materiałów sypkich jest możliwość pobierania produktów z kilku źródeł, np. z kilku big bagów, a także brak emisji pyłu z zewnątrz. Nawet, gdy w wyniku eksploatacji dochodzi do niewielkich rozszczelnień systemu, pył jest zasysany i dochodzi do filtrów umieszczonych tuż przed punktem odbiorczym. Transport podciśnieniowy ma jednak swoje ograniczenia – zastosowanie znajduje na krótkich odcinkach.

W przypadku transportu nadciśnieniowego element przepływu powietrza, np. kompresor, umieszczany jest na początku całego systemu. Materiały sypkie są „przepychane” wraz z powietrzem, co niestety może przełożyć się na emisję pyłu (na końcu rurociągu również umieszczany jest filtr pyłowy), jednak ten rodzaj transportu pneumatycznego umożliwia przesył produktu na większych odległościach.

Ponadto transport pneumatyczny można rozgraniczyć na transport fazy fluidalnej (faza lotna umożliwia transport dużych ilości na dużej odległości), na transport fazy półgęstej (cięższe elementy transportowane są w blokach; jest on najtańszy) oraz transport fazy gęstej (wszystkie cząsteczki transportowane są w blokach, koszt porównywalny do transportu fazy półgęstej).

W obu przypadkach instalacje muszą być dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa, które będzie korzystać z transportu pneumatycznego. Aby działał on bez zarzutu, jego budowa musi uwzględniać rodzaj materiałów sypkich oraz ich ilość, wielkość i rozkład budynku, w jakim będzie odbywać się transport. Konstruktorzy systemu muszą zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie wybuchowe – zarówno w przypadku materiałów o zwiększonym potencjale wybuchowym, jak i tych potencjalnie bezpiecznych. Pylenie musi być zredukowane do minimum, muszą być także zastosowane odpowiednie zabezpieczenia. W strefach zagrożenia wybuchowego rozwiązania te muszą posiadać certyfikat ATEX.

Jaką rolę w transporcie pneumatycznym pełnią przesiewacze kontrolne?

Przesiewacze kontrolne nie są obligatoryjnym elementem systemu transportu pneumatycznego, jednak trudno spotkać się z rozwiązaniem, by brakło tego urządzenia zarówno w podciśnieniowym, jak i nadciśnieniowym układzie transportowym. Pozwala on bowiem ostatecznie przesiać produkty niespełniające określonych kryteriów, również tych, które mogły dostać się w trakcie transportu pneumatycznego poprzez nieszczelny system. Ponieważ istnieje możliwość podłączenia go na dowolnym odcinku całego układu, a jego rozmiary są stosunkowo niewielkie, nie zabiera on cennej przestrzeni. Proces przesiewania odbywa się równocześnie z transportem pneumatycznym, co pozwala oszczędzić czas. Najważniejszym atutem stosowania przesiewaczy kontrolnych w transporcie pneumatycznym materiałów sypkich jest znaczna poprawa jakości produktu dostarczanego na linię produkcyjną. Usprawnia to procesy produkcyjne, optymalizując koszty i czas wytwarzania.

Nasi specjaliści, przygotowując przesiewacze kontrolne dla klientów, dostosowują wszystkie parametry do rozwiązań, stosowanych w przedsiębiorstwie, uwzględniając indywidualne oczekiwania i potrzeby każdego inwestora. Dostarczamy również sita i części zamienne do przesiewaczy, oferujemy również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy do kontaktu