Przesiewacz wibracyjny – budowa i zasada działania

Przesiewacze wibracyjne wykorzystywane są w przemyśle budowlanym, do frakcjonowania materiałów ciężkich, takich jak kamienie czy żwir. Sprawdzają się także w innych branżach, między w innymi w rolnictwie do separowania owoców, warzyw i innych większych materiałów. Jak zbudowany jest przesiewacz wibracyjny i jak działa to urządzenie?

Konfiguracja przesiewacza wibracyjnego na indywidualne zamówienie klienta

Budowa przesiewacza wibracyjnego – podobnie jak zasada działania – jest stosunkowo prosta, a kluczową rolę w efektywności pracy urządzenia odgrywa dostosowanie jego parametrów do potrzeb przedsiębiorstwa. Taką konfigurację, po dokładnej analizie potrzeb klienta, wykonujemy w siedzibie naszej firmy, a gotowe do pracy urządzenie przywozimy do firmy, która zamawiała przesiewacz. Na miejscu przesiewacz wystarczy podłączyć do źródła zasilania – nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień, ponieważ urządzenia dostarczamy w systemie Plug&Play.

Przesiewacz wibracyjny – budowa przesiewacza do ziemi i żwiru

Najważniejszymi elementami przesiewacza wibracyjnego są: sita, silnik oraz skrzynia wibracyjna. Silnik umieszczony jest pod sitami lub w tylnej części przesiewacza. Wywołuje on wibracje, które przenoszone są na sita, przez które przesypują się materiały o określonych rozmiarach. Sita montowane są na profilach, które celem zwiększenia odporności na wstrząsy wsparte są kolejnymi profilami. Przesiewacze wibracyjne mogą posiadać sita prostokątne lub okrągłe. Nasyp i wysyp, czyli miejsca przez które trafiają materiały do skrzyni wibracyjnej i z której uchodzą, połączone są z innymi elementami elastycznymi łącznikami, które pełnią funkcję uszczelki. Redukuje ona pylenie, co jest jednym z warunków bezpiecznej pracy.

Jak działa przesiewacz wibracyjny?

Działanie przesiewacza wibracyjnego opiera się o napęd, który wzbudza wibracje. Przenoszone są one na sita, na które z nasypu trafiają materiały sypie. W przypadku przesiewaczy wibracyjnych zaleca się frakcjonować przede wszystkim takie materiały, które w mniejszym stopniu mogą zapychać sita – mąkę i inne bardzo drobne materiały sypkie efektywniej frakcjonuje się w przesiewaczach zataczających. W naszej ofercie znajdują się także przesiewacze wibracyjno-zataczające, które łączą obie technologie.

Materiał umieszcza się w nasypie, skąd przedostaje się na pierwsze sito. Dzięki sile odśrodkowej materiał na sicie rozmieszcza się równomiernie, dzięki czemu szybciej i skuteczniej dzieli się on na poszczególne frakcje. Oddzielony materiał trafia do wysypu, z którego z kolei może trafić do innej maszyny. Procesem przesiewania steruje się za pomocą pulpitu, który umieszczony jest w szafie sterowniczej. Ponieważ procesowi temu towarzyszą mniejsze bądź większe drgania, szafa sterownicza zlokalizowana jest na osobnym podeście, dzięki czemu wibracje wyczuwalne są w znacznie mniejszym stopniu.

Wibracje te są także częściowo wybierane przez amortyzatory, które są kolejnym elementem urządzenia. W zależności od potrzeby stosuje się różnego rodzaju amortyzatory – parametry dostosowywane są do rodzaju frakcjonowanego materiału, a także częstotliwości pracy maszyny.

Systemy bezpieczeństwa w przesiewaczach wibracyjnych

W każdym przesiewaczu muszą być zastosowane systemy bezpieczeństwa, dostosowane do branży, w jakiej wykorzystywana będzie maszyna. Najbardziej rygorystyczne normy dotyczą przesiewaczy dla branży farmaceutycznej. Wyłącznie przesiewacze z certyfikatami GMP i FDA oraz HACCP, z kolei w branży spożywczej (a więc także w rolnictwie) przesiewacze muszą posiadać certyfikat GMP oraz HACCP. Narzucają one rygorystyczne normy, związane z utrzymaniem bezpiecznego procesu, zarówno pod względem jakości produktu, jak i bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzania przesiewania. Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją producenci przesiewaczy, jest całkowita redukcja pylenia, podczas którego może dojść do samozapłonu. Stosowane zabezpieczenia przeciwpyłowe w przesiewaczach wibracyjnych i innych urządzeniach GKM są w 100% skuteczne, co potwierdzają niezbędne certyfikaty.

Dodatkowe funkcje w przesiewaczach wibracyjnych

Przesiewacze wibracyjne mogą być opcjonalnie wyposażone w wentylatory. W przypadku frakcjonowania warzyw i owoców przygotowywanych do mrożenia, doskonale sprawdzają się wentylatory promieniowe, które dodatkowo osuszają produkty z wody. Dość często instalowane są wentylatory nadmuchowe, które również osuszają surowiec, dzięki czemu przyspiesza cały proces produkcyjny.

Przesiewacze wibracyjne oraz wibracyjno-zataczające wykorzystywane są w najróżniejszego rodzaju przemysłach – w branży rolniczej, spożywczej, w przemyśle budowlanym. Parametry przesiewaczy dostosowujemy do potrzeb każdej firmy, przeprowadzając uprzednio szczegółowe badanie potrzeb i charakterystyki przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!