Jak poprawnie eksploatować sita wibracyjne?

Poprawna eksploatacja przesiewaczy, w tym sit wibracyjnych, ma szczególne znaczenie dla całego procesu produkcyjnego. Aby wydłużyć żywotność sit i innych elementów przesiewacza, należy w odpowiednio sposób je użytkować i konserwować. O czym należy pamiętać, wykorzystując w produkcji przesiewacze wibracyjne? Jak eksploatować sita wibracyjne i dlaczego należy stosować sita wyłącznie sprawdzonych producentów?

Poprawna konfiguracja przesiewacza i jej wpływ na eksploatację sit wibracyjnych

Właściwa eksploatacja sit wibracyjnych zaczyna się już na etapie produkcji przesiewacza, a przede wszystkim w momencie jego konfiguracji, czyli dostosowaniu parametrów urządzenia do potrzeb użytkownika. Dlatego ważnym jest, by przesiewacz wibracyjny zamówić w firmie, która ma duże doświadczenie nie tylko w produkcji przesiewaczy, ale w obsłudze firm z najróżniejszych branży. Kupując przesiewacz od Siebtechnik, masz pewność, że urządzenie skonfigurujemy z uwzględnieniem wszystkich czynników, mających wpływ na użytkowanie sit wibracyjnych i całego przesiewacza.

Podczas dostosowywania ustawień do potrzeb Państwa firmy, bierzemy pod uwagę między innymi:

·         rodzaj przesiewanego produktu

·         częstotliwość i długość pracy przesiewacza

·         podłoże, na jakim będzie stał przesiewacz

To tylko najważniejsze zmienne, które należy uwzględnić podczas konfigurowania ustawień przesiewacza. Aby ich dostosowanie spełniło oczekiwany rezultat, niezbędny jest dokładny wywiad z właścicielem lub przedstawicielem firmy oraz doświadczenie w zakresie produkcji urządzeń dla wybranej branży.

Właściwa eksploatacja sit wibracyjnych

Istotnym elementem konfiguracji sit wibracyjnych jest odpowiednie ich naprężenie. Nie mogą być one napięte zbyt mocno, by nie uległy uszkodzeniom, ani zbyt słabo, by nie zakłócały przebiegu procesu separacji i by nie spadły z obręczy. Należy również zwrócić uwagę na poprawne dokręcenie śrub, nakrętek oraz zacisków mocujących – należy regularnie kontrolować, czy wszystkie te elementy są odpowiednie umocowane i dokręcone, ponieważ siła, jaka na nie oddziałuje podczas wibracji, może je poluzować.

Regularna konserwacja sit wibracyjnych i innych elementów przesiewaczy

Nieodłącznym elementem prawidłowej eksploatacji sit wibracyjnych jest ich regularna konserwacja. Wspomnieliśmy przed chwilą o kontroli właściwego dokręcenia śrub i zacisków mocujących. Podkłady sitowe, elastyczne łączniki i uszczelki to kolejne podzespoły, których stan trzeba systematycznie poddawać kontroli jakości. Należy również sprawdzać stan zawieszenia – sprężyn i gumowych części, które z czasem wykazują zużycie eksploatacyjne. Kontrolę taką warto wykonywać we własnym zakresie, nie rezygnując oczywiście z profesjonalnego serwisu przesiewaczy. Siebtechnik ma w swojej ofercie prace konserwatorskie – dobrze jest korzystać z usług profesjonalistów, którzy dysponują odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, narzędziami i częściami wymiennymi.

Prawidłowe przechowywanie sit wibracyjnych

Oprócz prawidłowej konserwacji sit wibracyjnych, istotne jest również zgodne z zaleceniami producenta ich przechowywanie. Dotyczy to również gumowych części, które szczególnie są wrażliwe na oddziaływanie promieni słonecznych czy niewłaściwych produktów chemicznych. Czyszcząc je, należy więc stosować preparaty zalecane tego typu elementów, a na miejsce przechowywania uszczelek i innych części gumowych powinno się wybrać miejsce suche i nienasłonecznione.

Dlaczego warto stosować wyłącznie oryginalne sita wibracyjne i inne części zamienne?

Wysoka jakość sit wibracyjnych zwiększa efektywność procesu przesiewania. Dzieje się tak dzięki starannemu wykonaniu otworów, które w oryginalnych sitach wibracyjnych są dokładnie takiej wielkości, jaką deklaruje producent. Dobrej jakości materiały, z jakich produkowane są sita przesiewaczy przekłada się na ich żywotność, łatwiejszą eksploatację, a także bezpieczeństwo pracowników. Brak ostrych krawędzi, odstających elementów to cechy oryginalnych sit, które nie zawsze znajdziemy w sitach słabej jakości.

Prawidłowa eksploatacja sit wibracyjnych a optymalizacja kosztów produkcji

Prawidłowa konfiguracja przesiewacza i sit wibracyjnych ma bezpośredni wpływ na ergonomię pracy. Oznacza to, że dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa urządzenie wykorzystywane jest w sposób optymalny – stosunek zużywanej energii, poświęcanego czasu na konserwację urządzenia oraz redukcja ryzyka awarii jest możliwie najkorzystniejsze. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić finanse na eksploatacji przesiewaczy, ale również na wyeliminowaniu nieplanowanych przestojów w produkcji.

Osoby zainteresowane naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu. Po ustaleniu szczegółów dotyczących Państwa działalności, przygotujemy przesiewacz, skonfigurujemy go w naszej siedzibie i sprawnie zainstalujemy w Państwa firmie, dzięki systemowi plug&play. Zapewniamy także obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną – w naszej ofercie dostępne są usługi z zakresu konserwacji, serwisu oraz sprzedaży części zamiennych.