Analiza sitowa – na czym polega i w jakim celu się ją wykonuje?

Analiza sitowa znajduje zastosowanie w badaniu gruntu. Chociaż znane są inne, nowsze metody, analiza sitowa cechuje się dokładnością, łatwością wykonania i efektywnością, dlatego nadal właśnie tą metodą bada się uziarnienie gleby. Aby jej wyniki były miarodajne, wykonywana jest według normy PN-EN 933-1, która szczegółowo określa wielkość otworów w używanych sitach oraz sposób przeprowadzania analizy. Na czym polega analiza sitowa i w jakim celu się ją wykonuje?

Analiza sitowa – frakcjonowanie gleby za pomocą przesiewacza laboratoryjnego

Analizę sitową wykonuje się z wykorzystaniem przesiewacza laboratoryjnego, który pozwala dokonać najdokładniejszych pomiarów. Zbudowany jest bowiem z sit o najmniejszych otworach, co pozwala na frakcjonowanie najdrobniejszych materiałów sypkich. Ponadto daje on możliwość precyzyjnego ustawienia czasu frakcjonowania, co w metodzie analizy sitowej jest bardzo ważne.

W przesiewaczu laboratoryjnym umieszcza się próbkę gruntu, a następnie uruchamia urządzenie, pozwalając na sortowanie poszczególnych frakcji gleby. Po zakończonym procesie przesiewania zlicza się ilości materiałów, jakie osiadły na poszczególnych sitach i na podstawie procentowego udziału poszczególnych frakcji, oblicza się skład gleby. Wartości podawane są procentowo oraz przedstawiane za pomocą krzywej uziarnienia.

Analizę sitową można wykonywać na sucho i na mokro. Dokładniejszą metodą jest ta wykonywana na mokro, dlatego w przypadku próbek zawierających glinę lub pył, a także bardzo drobnych ziaren, które potencjalnie mogą pylić, zaleca się wyłącznie analizę sitową na mokro.

Analiza sitowa a analiza granulometryczna

Analiza sitowa często utożsamiana jest z analizą granulometryczną. W rzeczywistości analiza sitowa jest jedną z dwóch metod, jakie składają się na analizę granulometryczną. Badanie uziarnienia gruntu zaczyna się od analizy sitowej, która jest kluczowa. Jeśli jej wyniki wskazują na 5% zawartość najdrobniejszych frakcji w badanej próbce (czyli jeśli co najmniej 5% próbki osiadło się na najdrobniejszym sicie), metodę tę należy uzupełnić o analizę areometryczną. Dzięki niej ustalany jest skład granulometryczny próbki gleby – oznacza się go na podstawie prędkości opadania cząsteczek mineralnych w wodzie. Do analizy granulometrycznej wykorzystuje się areometr, który mierzy zmiany, jakie zachodzą w gęstości zawiesiny podczas opadania poszczególnych cząsteczek mineralnych. Analiza sitowa wraz z analizą areometryczną składają się na kompleksową analizę granulometryczną.

Analiza sitowa w branży budowlanej i rolnej

Analiza sitowa przeprowadzana jest w geotechnice, w hydrogeologii, w geologii inżynierskiej czy sedymentologii (nauce o powstawaniu skał osadowych). Swoje praktyczne zastosowanie znajduje w branży budowlanej – precyzyjne badania gruntu, w tym analiza sitowa, a ściślej analiza granulometryczna, pozwalają zaplanować i zastosować najlepsze rozwiązania z zakresu inżynierii budowlanej. Metoda ta pozwoli stworzyć modele, na podstawie których ocenione zostają te właściwości gruntu, które wpływają na bezpieczeństwo, a także cechy użytkowe nieruchomości, jakie będą mogły być w tym miejscu wybudowane. Analiza sitowa jest więc niezbędna, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno podczas samej budowy, jak i bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości w przyszłości. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekonomiczny – odpowiednio dobrane technologie i materiały pozwalają uniknąć błędów, które przekładają się na przedłużenie prac, co w konsekwencji pozwala uniknąć generowania niepotrzebnych kosztów.

Analiza sitowa jedną z wielu metod badawczych gruntów w branży budowlanej

Analiza sitowa jest jedną z licznych metod badawczych wykorzystywanych w branży budowlanej. Badanie klasyfikacyjne, badanie powierzchni właściwej, badanie nośności, oznaczenie gęstości maksymalnej szkieletu, oznaczenie wskaźnika wilgotności i pęcznienia to kolejne analizy, jakie wykonuje się w laboratoriach drogowych.

Wyniki analizy sitowej mogą być wykorzystywane przy innych metodach badawczych, między innymi w obliczaniu współczynnika filtracji. Sama metoda może być również zastąpiona inną – często jednak alternatywne metody są droższe, a nawet opatentowane.

Przesiewacze laboratoryjne Siebtechnik do analizy sitowej

Do analizy sitowej powinny być wykorzystywane wyłącznie przesiewacze od uznanych producentów. Przesiewacze laboratoryjne Siebtechnik z elektromagnetycznym napędem sprawdzają się zarówno do przesiewania na sucho, jak i na mokro. Wydajność, intuicyjna obsługa, możliwość wybrania trybu pracy interwałowej oraz założenia 8 lub 16 analitycznych sit sprawia, że to urządzenie znakomicie wpisuje się w potrzeby branży budowlanej. Naszym odbiorcom gwarantujemy konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji zamówienia, a także wsparcie serwisowe w ramach gwarancji, serwis pogwarancyjny wraz z możliwością zamawiania części zamiennych, w tym sit. Zapraszamy do kontaktu!