Przesiewanie płodów rolnych a ich właściwości fizyczne

Oferując kompleksową obsługę naszym klientom, zapewniamy przygotowanie przesiewacza na potrzeby gospodarstwa rolnego. Po szczegółowej konsultacji z osobą zamawiającą przesiewacz oraz dogłębnej analizie potrzeb, nasi specjaliści przygotowują przesiewacz, który spełnia wszystkie kryteria, niezbędne do dokładnego separowania płodów rolnych. Następnie urządzenie, skonfigurowane w siedzibie naszej firmy, przywożone jest do klienta, gdzie wystarczy podłączyć je do źródła zasilania i innych elementów, wykorzystywanych w procesie segregacji poszczególnych materiałów sypkich.

Przesiewacze GKM to urządzenia, które posiadają wszystkie atesty, spełniają wyśrubowane normy bezpieczeństwa, a podczas przygotowania każdego przesiewacza dla poszczególnych klientów, bierzemy pod uwagę charakter pracy (czy urządzenie będzie pracowało z przerwami, czy nieustannie) oraz właściwości fizyczne płodów rolnych. Na tej podstawie optymalizujemy przesiewacz, który będzie dokładnie separował produkty, zużywając przy tym możliwie najmniej energii i wymagając jak najmniej wkładu pracy przy czyszczeniu. Dowiedz się, jakie właściwości fizyczne płodów rolnych bierzemy pod uwagę, konfigurując przesiewacze dla klientów z branży rolno-spożywczej.

Wielkość i kształt płodów rolnych – przesiewacze z sitami o różnych kształtach otworów

Wśród właściwości fizycznych płodów rolnych wyróżnić należy te, które decydują o kształcie i rozmiarze ziaren lub mają pośredni z nimi związek:

·         właściwości geometryczne – cechy mierzalne cząstek, które są do siebie zbliżone kształtem oraz rozmiarem; długość, szerokość oraz grubość wyznaczają kształt; w przypadku ziaren nieforemnych podaje się również średnicę; określając właściwości geometryczne, dobierane są kształty otworów w sitach przesiewaczy;

·         właściwości masowe – ciężar właściwy, gęstość usypowa (objętość luźno usypanego materiału), porowatość

·         tekstura – chropowatość powierzchni wpływa na zatrzymywanie się na powierzchni ziaren zanieczyszczeń, z kolei higroskopijność może przyczyniać się do powstawania śluzowej otoczki

·         sprężystość – właściwości, dzięki którym materiały wracają do swoich pierwotnych kształtów (sprzed oddziaływania siły, w tym przypadku siły przesiewacza)

·         właściwości reologiczne – to między innymi zdolność do odkształcania się materiałów dopiero po jakimś upływie czasu od wystąpienia i ustąpienia sił na nich działających

Inne właściwości fizyczne płodów rolnych – jak wpływają na wybór przesiewacza?

Oprócz właściwości, które związane są z wielkością czy kształtem ziaren w sposób bezpośredni lub pośredni, występują także inne właściwości fizyczne, od których zależy między innymi sposób oddziaływania poszczególnych sił (w tym sił, generowanych przez przesiewacze) na materiał sypki. Są to między innymi:

·         właściwości aerodynamiczne – zachowanie się ziaren płodów rolnych w pionowym, poziomym i skośnym strumieniu powietrza; określa się je najczęściej za pomocą współczynnika oporu, współczynnika lotności oraz prędkości krytycznej (prędkość pionowego strumienia powietrza, podczas której cząsteczka uzyskuje równowagę)

·         właściwości hydrodynamiczne – powiązane są z właściwościami geometrycznymi i masowymi oraz tekstura, opisywane w podobny sposób, jak właściwości aerodynamiczne

·         tarcie – siła tarcia wpływa na zniekształcanie się cząsteczek

·         właściwości elektryczne – m.in. przewodnictwo, zdolność do polaryzacji, przyjmowania i oddawania ładunków

·         właściwości optyczne – wyrażane przez stopień pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego przez cząsteczkę

Jak wybrać odpowiedni przesiewacz do gospodarstwa rolnego?

Wybór odpowiedniego przesiewacza do gospodarstwa rolnego musi być podyktowany wieloma czynnikami. Częstotliwość działania, materiał, jaki będzie separowany (wraz ze wszystkimi jego właściwościami), potrzeby i oczekiwania osoby zarządzającej gospodarstwem muszą być wzięte pod uwagę, aby urządzenie działało zgodnie z zapotrzebowaniem gospodarstwa. Dlatego dla naszych klientów konfigurujemy przesiewacze, uwzględniając wszystkie aspekty ważne z pespektywy bezpieczeństwa i wydajności pracy.

W naszej ofercie dostępne są przesiewacze wibracyjne, zataczające, zataczająco-wibracyjne i laboratoryjne. Doświadczenie, własne know how oraz własny serwis przesiewaczy sprawiają, że naszym klientom z najróżniejszych branży oferujemy kompleksowe usługi na najwyższym poziomie. Farmaceutyka i branża chemiczna, branża rolnicza i spożywcza, recykling to tylko niektóre z branży, jakie obsługujemy. Jeśli szukasz przesiewacza do swojego gospodarstwa lub firmy, zgłoś się do nas! Na podstawie analizy Twojego przedsiębiorstwa przygotujemy przesiewacz z konfiguracją skrojoną na miarę potrzeb firmy, a w okresie jego użytkowania będziesz mógł liczyć na profesjonalny serwis urządzenia, zarówno w kwestii konserwacji, jak i naprawy ewentualnych awarii. Zapraszamy!