Jak zapewnić wysoką wydajność przesiewaczy wibracyjnych?

Każdej firmie, która decyduje się na inwestycję w sprzęt, zależy na tym, aby zakupiony produkt był wydajny i służył bezawaryjnie, jak najdłużej. W tym celu należy przede wszystkim zastosować się do wskazań producenta w zakresie eksploatacji sprzętu. Przesiewacze wibracyjne mają szerokie zastosowanie w najróżniejszych gałęziach przemysłu np. w: przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, budowlanym, ceramicznym, czy metalurgicznym. Przesiewacze w przemyśle stosuje się najczęściej do odpylania i frakcjonowania granulatów, filtrowania cieczy, recyklingu odpadów, oddzielania zanieczyszczeń. Aby wpłynąć na zoptymalizowane pracy tych urządzeń, warto zastosować się do kilku poniższych porad.

Prawidłowe ustawienie przesiewacza

Sposób ustawienia przesiewacza wibracyjnego wpływa bezpośrednio na częstotliwość wymaganych konserwacji, a prawidłowe ustawienie proporcjonalnie zmniejszy ich ilość. O czym należy pamiętać podczas ustawiania sprzętu? Powierzchnia posadzki musi być przede wszystkim płaska, bez jakichkolwiek nierówności. Ze względu na wagę sprzętu najlepiej, aby podłoże było solidne i lite - w ten sposób wszelkie drgania, które powstają podczas pracy urządzenia będą tłumione. Kolejną ważną kwestią jest właściwa regulacja obciążników dostosowana do potrzeb danego procesu. Aby uniknąć późniejszych problemów związanych z pracą przesiewacza poprzez regulację obciążników można uzyskać określony poziom drgań. Wymagane jest również systematyczne sprawdzanie poprawności dokręcenia wszystkich nakrętek, śrub oraz zacisków.

Prawidłowe przechowywanie ram sitowych i uszczelek

Uszczelki ram sitowych charakteryzują się dużą podatnością na uszkodzenia, dlatego wskazane jest korzystanie tylko z właściwych środków czyszczących, które będą neutralne dla materiału uszczelek. W celu zachowania właściwej szczelności należy wymieniać uszczelki zgodnie z częstotliwością wymaganą przez producenta. Uszkodzenia tej części mogą wystąpić z powodu zbyt dużego natężenia słońca i wysokiej temperatury, dlatego zapasowe uszczelki warto chronić przed słońcem i przetrzymywać w zacienionym miejscu.

Stosowanie siatek o dobrej jakości

Na optymalną wydajność przesiewacza wpływa zastosowanie właściwego wkładu sitowego oraz jego naciąg, ponieważ siatka może się regularnie rozciągać. Siatka jest podstawą poprawnego funkcjonowania całego przesiewacza - jej uszkodzenie wpływa bezpośrednio na zatrzymanie linii. Na stanie każdego zakładu produkcyjnego powinno znajdować się kilka zapasowych siatek, aby w razie awarii mieć możliwość jak najszybszego wznowienia pracy. Jak zmniejszyć ilość zużytych siatek? Najlepiej stosując siatki wykonane z materiałów o dobrej jakości, które są staranne wykończone i pozbawione ostrych krawędzi, z dużą dokładnością wymiarową oczek.

Regularna kontrola i konserwacja podzespołów i części przesiewacza

Duża intensywność użytkowania przesiewacza, jak również ilość drgań całej konstrukcji wpływa na konieczność regularnej kontroli wszystkich podzespołów i części. Wśród najbardziej eksploatowanych części należy zwrócić uwagę na:

  • zaciski - odpowiedzialne m.in. za szczelność przesiewacza

  • łączniki elastyczne - w wyniku braku kontroli łączników mogą pojawić się ewentualne rozszczepienia i nieszczelności

  • zawieszenia gumowe i sprężynowe - kontrola w celu skutecznego przenoszenia drgań na pokłady sitowe

Zakup oryginalnych części zamiennych

W celu przedłużenia żywotności sprzętu rekomendujemy wyłącznie stosowanie oryginalnych części zamiennych. Do konkretnego modelu przesiewacza należy stosować te części zamienne, które zostały specjalnie zaprojektowane i przetestowane pod kątem utrzymania najwyższych standardów pracy. Zastosowanie zamienników, tylko pozornie wpłynie na oszczędności, ponieważ w dłuższej perspektywie koszty związane z naprawą mogą wynieść o wiele więcej. Zamienniki są również o wiele mniej trwałe, dlatego przy zastosowaniu takiego rozwiązania intensywność wydatków może się znacznie zwiększyć.

Ciągłe i równomierne podawanie materiału do przesiewacza

Jakiekolwiek przerwy w dostarczaniu materiału do przesiewacza wpłyną na zwiększenie kosztów finansowania całego procesu, jednak pod względem zapewnienia wydajności urządzenia bardziej negatywne będzie dostarczanie materiału nierównomiernie. Zbyt duża ilość substancji podawana w określonym momencie może mieć wpływ na uszkodzenie przesiewacza i w dalszej perspektywie wystąpi konieczność dokupienia części zamiennych i naprawy sprzętu.

Obsługa i konserwacja urządzenia zgodnie z instrukcją producenta

Zapoznanie się z instrukcją obsługi i konserwacji przesiewacza wibracyjnego powinna być podstawą rozpoczęcia pracy z tym urządzeniem. Znajdziesz w niej niezbędne wskazówki i zalecenia oraz odpowiedzi na ewentualne pytania. Oczywiście w razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z biurem obsługi dostawcy/ producenta, gdzie otrzymasz wsparcie od działu technicznego.